Atilla-Sword of God

Atilla

An ancient Scythian legend tells of the Sword of God. Those in possession of this sword are invincible and are destined to rule the world. This is also the sword of Hungarian mythology (Isten Kardja).
Atilla, the great leader of the Huns, acquires this sword. This is a sign from God that he is to be the most powerful ruler on Earth. Atilla then succeeds to defeat the Germanic tribes and the Roman Empire, uniting the Huns into the most powerful empire in the world.

 

He is seen as the scourge of God, sent to punish and destroy evil.

Isten kardja csak akkor csillog majd újra és vezeti győzelemre megint a Hunok és Magyarok ivadékait, amikor egyek lesznek újra, mint a hajdani időkben, egy szándék, egy akarat, egy cselekedet, Öregisten parancsa szerint”.

Móra Ferenc: Az Isten kardja

Atilla_King1Attila már az új hazában volt, mikor egyszer különöset álmodott. Azt álmodta, hogy meghasadt az ég, leszállt belőle egy ősz öregember, s egy kardot kötött a király oldalára. De nagyon különös kard volt az. Arany a markolata, s az volt a legkülönösebb, hogy amint a kardot kezébe vette, egyszerre maga előtt látta az egész világot, rengeteg erdőket, végtelen tengereket, fényes városokat, rettentő hadseregeket. S ahogy megsuhogtatta a kardot a világ négy tája felé, hát az erdők meghajoltak, a tengerek meghasadtak, a városok lánggal égtek, a hadseregek földre hulltak.

– No, ez különös álom volt. Ugyan mit jelenthet? – tűnődött a király, s magához parancsolta tanácsadó papjait, a táltosokat, hogy fejtsék meg álmát.

– Nem nehéz ezt megfejteni, nagyúr – mondja a legöregebb táltos. – Azt jelenti ez, hogy Isten a maga kardjának mását adja neked, s te azzal hatalmad alá hajtod az egész világot.

Abban a szempillantásban suhog az ajtófüggöny, s az őrt álló vitézek egy pásztorfiút vezetnek a király elébe. Különös kard volt a fiú kezében, aranymarkolatú. Odanyújtotta a királynak.

– Hol vetted ezt, te fiú? – kérdi ámulva Attila.

Leborul a pásztorgyerek a földre, szava akadozik.

– Ahogy ma hajnalban nyájamat terelgettem, uram királyom, észreveszem, hogy sántít a fehér üsző, és véres nyomot hagy a lába. Körülnézek, mi szúrhatta meg ezen a selyemfüvön? Hát ennek a kardnak a hegye állt ki a földből. Odamegyek, ki akarom húzni, láng csap ki belőle. Ijedtemben elszaladtam, és csak messziről néztem, hogy lobog lánggal a kard. Egyszerre aztán ellobbant a láng, s mire odaértem, már kint volt a földből az egész kard, ott feküdt a füvön. Fölemeltem, és elhoztam neked, nagyúr, mert téged illet!

– Ez az Isten kardja! – kiáltották a táltosok.

Attila pedig felnézett az égre, suhintott a karddal keletre, nyugatra, észak felé, délnek, és ezt mondta hozzá:

attila_kiraly_hCsillag esik, föld reng: jött éve csudáknak!
Ihol én, ihol én, pőrölyje világnak!
Sarkam alá én a nemzeteket hajtom:
Nincs a kerek földnek ura, kívül rajtam!

(Idézet Arany János Buda halála című elbeszélő költeményéből.)

Forrás: http://mek.oszk.hu/00900/00973/00973.htm#3

IsTen Ostora (Regös Sziránszki József)

 

HUNGARIAN TRIBAL MUSICattila-szkitahun-com

Volt vala világnak, hatalmas hazája,
íjfeszítő népek dicső nagy királya,
Hadúr kardot küldött Attila Királynak,
nevezték őt félve: IsTen Ostorának.
Királya volt ő minden Szkíta népnek,
napnyugótiaknak, napkeletieknek,
Hunok nagy királya üzent a világnak,
nevezték őt félve: IsTen Ostorának.

Fejet hajtott Róma, a nagy hadvezérnek,terkep-atilla-fejedelem
Arany adót küldött, a hatalmas hun népnek,
égnek kardja ennek a világnak
nevezték őt félve: IsTen Ostorának.

Attila, Attila, Hunok nagy királya,
Mundzuk sarjadéka, híres maradvája
Gepidák, és Gótok, katonának álltak,
nevezték őt félve: IsTen Ostorának.

Napatyánknak fénye, holdanyánknak éke,attila_kardja2
földi életének, halál vetett véget.
dicsőséget hozott ennek a világnak,
nevezték őt sírva: IsTen Ostorának.

http://szkitahun.wordpress.com/2014/04/28/a-szkita-nep-nem-rokon-hanem-a-magyar-nep-ose/
HUNgary 

1 Response to Atilla-Sword of God

 1. Pálos Trend says:

  …és akkor a hazaáruló IDE GÉNEK = IDEGENEK gótnak titulált égbekiáltó hazug nyelvhamisítása helyett most mélyedjünk és vájjunk elevenünkbe; – mert a MAG népe ÖRÖKKÖN NYELVÉBEN ÉL…- hiszen TEREMT Ő!!!
  ATILLA = A LÉT = ÉLET = ÉTEL = ITAL = ILLAT = …
  MAGYARUL: LÉTELEM és HATALOM!!! – ami 1 az 1-ben adja, hogy ISTENtől valónak és alapja a TEREMBURA alatti JÓISTEN ÁLTAL TEREMTETT VILÁGUNK (KEREK E FÖLD!) ÉLETFELTÉTELEINEK…- tehát MAG(j)a az “ATYAISTENNEK”!!!….;)
  Ennél velősebb és eredetibb MÁGUS MAGar MAG név ami a JÓISTEN TEREMTŐ NYELVÉNEK OSZLOPOS TAGJA; – az ÉGI = IGEi szóbokorból rajta kívüle még 8 van.
  Innentől fogva azonban KUTYA kötelességed törekedned a tökéletesre KEDVES OLVASÓM!!! – mert a jelen kor SA(T)AN-ja a NASA cionista propaganda gépezete mindent elkövet, hogy hazugságban és szemfényvesztésben, süketen kótyavetyéld el a LÉTEDET=ÉLETEDET=ATTILÁDAT!!!
  Szerrel és tettel: Pálos Trend

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s